Vanachai Chemical Industries

เลขที่ 10 ซอย จี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

PHONE  0-3868-3563 , 0-3868-5071-2 โทรสาร 0-3868-3562

ประวัติ

 

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อปี พ.ศ.2539  โดยมีผลิตภัณฑ์ กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ กาวเมลามีนยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์และกระดาษอาบซึมเมลามีนเรซิ่น ผลิตภัณฑ์ ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนบริษัทในเครือฯ เพื่อผลิตไม้ปาร์ติเกิล แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางและไม้อัดชั้น

 

ภาพรวมกระบวนการผลิตของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เริ่มจากกระบวนการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตของบริษัท  Perstorp ประเทศสวีเดน ฟอร์มัลดีไฮด์ที่ได้จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์(UF) เมลามีนยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์(MUF) และผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์/เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์ (UF/MF) เพื่อนำไปผลิตกระดาษชุบเคลือบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง