ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  คุณจิราภรณ์ เสริมโสภณ ผู้จัดการโรงงาน เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564 (ธงขาว-ดาวเขียว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  โดยได้รับเกียรติจากคุณพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้บริษัทยังคงยึดมั่นในการรักษามาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง