พิธีมอบธงธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต

 

0001.jpg 38673.jpg 38674.jpg

DSC_0070.JPG DSC_0080.JPG DSC_0103.JPG